Процеси становлення інформаційного суспільства сьогодні не залежать від вчителя, та вчитель є складовою цього процесу.
Настав той час, коли ІКТ охоплюють різні сфери суспільного життя і їх можна застосувати при викладанні всіх базових дисциплін: фізики, математики, біології, музики, фізкультури і т.д.
Впровадження ІКТ та використання проектної діяльності у загальноосвітніх навчальних закладах підняли на поверхню проблему, яка б поєднала новітні технології і міжпредметні зв’язки.


Використання інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) в проектній діяльності міжпредметних зв’язків

Сьогодні, з огляду на сучасні реалії, в навчальний процес варто вносити нові методи подачі інформації. Навіщо це потрібно? Мозок дитини, налаштований на отримання знань у формі розважальних програм по телебаченню, набагато легше сприйме запропоновану на уроці інформацію за допомогою медіа засобів.

Важливо організувати процес навчання так, щоб учень активно, з цікавістю і захопленням працював на уроці, бачив плоди своєї праці і міг їх оцінити.

Для вирішення цього завдання можна поєднати традиційні методи навчання та сучасні інформаційні технології, в тому числі й комп'ютерні.

Переваги використання ІКТ
1. Індивідуалізація навчання;
2. Інтенсифікація самостійної роботи учнів;
3. Зростання обсягу виконаних на урок завдань;
4. Розширення інформаційних потоків при використанні Internet.

Сьогодні школа має навчати і виховувати дітей, здатних жити у відкритому суспільстві, уміючих спілкуватися і взаємодіяти з усім різноманіттям реального світу; таких, що мають цілісне уявлення і про світ, і про його інформаційну єдність.

Тому особливу значущість для розвитку дітей має уміння збирати необхідну інформацію, робити висновки, використовувати для роботи з інформацією нові інформаційні технології.

Навчити підростаюче покоління орієнтуватися у величезному інформаційному просторі – надзвичайно актуальне завдання. Виконати це завдання і має навчальний предмет "Інформатика".

Перед учителем інформатики виникає необхідність пошуку нових форм організації навчально-виховного процесу, які дозволили б:
- забезпечити високий рівень знань учнів, уміння самостійно добувати і застосовувати їх на практиці;
- розвивати кожного учня як творчу особистість, здатну допрактичної роботи з різними матеріалами та інструментами;
- залучити кожного учня в активний пізнавальний процес;
- формувати навички пошукової і дослідницької діяльності, розвивати критичне мислення.

Використання проектної діяльності на уроках інформатики якнайвдаліше вписується в сучасний освітній процес, забезпечуючи досягнення вказаних цілей, оскільки робота на різних етапах реалізації проекту створює рівні стартові можливості для учнів з різним рівнем базових знань.

Використання методу проектів на уроках інформатики
створює :
- стійку позитивну мотивацію до вивчення відповідного матеріалу і до самостійного вирішення прикладних завдань;
- формує почуття відповідальності за виконуваний об'єм робіт;
- створює умови для міжпредметних зв’язків та співпраці між учнями;
- формує навички застосування програмного забезпечення в різних прикладних областях;
- сприяє розвитку творчого підходу до рішення завдань, формування умінь пошуку і вибору оптимального їх рішення;
- дозволяє створити реальний продукт (проект).

Проте, у погоні за знаннями, компетентностями і технологіями на уроках інформатики ми іноді забуваємо про моральне і патріотичне виховання учнів.

Нині більшою мірою нав'язуються пріоритети земних інтересів над моральними і релігійними цінностями, а також над патріотичними почуттями.

Традиційні основи виховання і освіти підміняються "сучаснішими", західнішими:
- християнські доброчесності - загальнолюдськими цінностями гуманізму;
- виховання поваги до старших і спільної праці – розвитком творчої егоїстичної особистості;
- цнотливість, стриманість, самообмеження – вседозволеністю і задоволенням своїх потреб;
- любов і самопожертвування - психологією самоствердження;
- інтерес до вітчизняної культури - винятковим інтересом до іноземних мов і іноземних традицій.

Усе вищезгадане і стало причиною використання проектної діяльності на уроках інформатики.

Очікувані результати:

- у навчально-пізнавальній сфері: розвиток творчих здібностей, набуття досвіду роботи з історичним матеріалом, використання інформаційно-комунікаційних технологій для втілення в життя поставлених цілей та задач;

- у історико-краєзнавчій : усвідомлення відповідальності за долю країни, формування гордості за причетність до діянь попередніх поколінь;

- у соціальній: здатність до самореалізації, формування активної життєвої позиції; знання і дотримання норм правової держави;
виховання почуття любові і гордості за свій рідний край.

Однією зі сходинок методу проектів на уроках інформатики і стала робота з програмами MS PowerPoint, Macromedia Flash, Camtasia Studio 7, Ulead VideoStudio11, Nero Vision, Movie Maker.

Втілюючи в життя задумане, учні навчилися:
- монтувати мультимедійні презентації та відеофільми з окремих файлів різного типу: графічних, звукових, текстових;
- використовувати ефекти анімації;
- зберігати проекти у форматі відеофільмів або презентації для подальшого відтворення;
- редагувати готову презентацію або відеофільм.

Робота виконувалася за наступним планом:

1 . Підготовчий етап (збір інформації): фотографії, відеоматеріал, цікава інформація по темі, підбір музики на обрану тематику, обробка історичних фактів, обробка добутих матеріалів: сканування фотографій, аудіо-запис за допомогою мікрофону та спеціальних програм.

2 . Робота з програмою MS PowerPoint, або MS Producer for PowerPoint, або Nero Vision, або Movie Maker. А саме: імпорт музики, аудіо, фото та відеоматеріалів, шкала часу і розкадровка.

3. Настроювання ефектів та відеопереходів.

4. Створення назв та титрів.

5. Перегляд та корегування.

6. Збереження проекту як файлу фільму або презентації .

7. Перегляд та захист учнівський проектів.

8. Обговорення побаченого, обмін думками.

Кожного року на початку навчання учням одинадцятого класу пропоную обрати тему свого проекту з навчального предмету, попередньо погодити її з вчителем-предметником. На протязі І семестру навчання учні самостійно працюють над своїми проектами, консультуючись з вчителем-предметником (це зміст проекту) та вчителем інформатики (технічне забезпечення проекту). В лютому-березні проходить перегляд та захист проектів, на який запрошуються педагогічний колектив. Попередньо проекти класифікуються за напрямами та встановлюється графік їх захисту. Під час захисту як вчителі так і учні можуть задавати питання доповідачеві. За даний проект учень отримує дві оцінки відповідно з інформатики та з навчального предмету.

Приклади проектів

Також роботу над проектом можна зробити загальношкільною. Наприклад, проект «ЗБЕРЕЖЕМО ДОВКІЛЛЯ».

Учням другого класу при вивченні теми «Графічний редактор PAINT» було запропоновано створити малюнок «Збережемо природу». Аналогічне завдання було запропоноване учням 5-их та 9-их класів. Також учням п’ятого класу при вивченні теми «Створення комп’ютерних презентацій» було дане завдання створити презентацію по темі «Червона книга України». Кожен учень збирав інформацію та створював презентацію ( з 7 слайдів) по одному із запропонованих об’єктів, занесених до Червоної книги України. В результаті отримали дві презентації «Червона книга України. Рослини» та «Червона книга України. Тварини».

Учням 9 класу при вивченні тема «Текстовий редактор Word» одним із завдань було створення листівки по темі «Збережемо природу». Дана листівка повинна містити такі елементи: фон, текст, об’єкт WordArt, зображення.

Учні 10 класу (рівень стандарту) та 11 (академічний рівень) при вивченні теми «Основи створення комп’ютерних публікацій» отримали завдання створити інформаційний бюлетень, або буклет по темі «Збережемо довкілля».

Всі ці роботи були об’єднанні в один загальношкільний проект «Збережемо довкілля»


Про це та інше на сторінці "Проектна діяльність"

З досвіду роботи вчителя математики та інформатики Трибко О.Б.

Проектна діяльність

Кiлькiсть переглядiв: 803

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.