Аналіз виховної роботи за 2015-2016 н.р.

Виховання — справа важка, і поліпшення його умов — одна з священних обов’язків кожної людини, бо немає нічого більш важливого як освіта самого себе і своїх ближніх./Сократ/

Сучасна школа ставить багато вимог до особистості класного керівника, адже його постать є особливою, визначальною для школярів та їх батьків. Коло його обов’язків надзвичайно широке, оскільки завданням класного керівника є згуртування класного колективу, створення для кожного учнів комфортних умов перебування в школі, надання можливостей для його розвитку та самореалізації, виявлення творчих здібностей. Саме ці гуманні, але досить складні за способом реалізації задачі стоять перед методичним об’єднанням класних керівників.

Методичне об`єднання класних керівників – структурний підрозділ внутришкільної системи керування виховним процесом, який координує науково-методичну та організаційну роботу класних керівників.

Проблема виховання особистості – одна з головніших проблем сучасності. І це зрозуміло: новому суспільству потрібна нова людина – високоосвічена, інтелігентна, національно свідома. Тому щороку удосконалюються форми і методи роботи класного керівника з окремою особистістю, дитячим колективом в цілому, батьками, громадськістю.

Мета організації роботи методичного об’єднання – сприяти професійному вдосконаленню особистості педагога, стимулювати творчість класного керівника, який веде пошуки шляхів збагачення і розвитку змісту, форм і методів виховної роботи.

Завдання виховної роботи в нашій школі в цілому й методичного об’єднання класних керівників зокрема регламентується концепцією виховної роботи й спрямовано на створення умов для розвитку й саморозвитку дитини.

Середня та старша шкільна ланка налічує 14 класів, до роботи м/о класних керівників залучаються також педагог-організатор, практичний психолог, бібліотекар, керівники гуртків.

Наше методичне об’єднання класних керівників працює над проблемою, що пов’язана з науково-методичною проблемою школи й на своїх засіданнях обговорює окремі її аспекти. Методичні зусилля класних керівників спрямовані на реалізацією проблеми: «Розвиток особистості школяра шляхом залучення до творчої діяльності».

З цією метою методичне об’єднання працює й будує свою роботу за такими напрямками:

- вивчення індивідуальної особистості, інтересів учнів (Зубко В.В. Петренко Л.В. )

- формування творчого, дружнього і організованого колективу (Скороход С.В., Колісніченко С.С.)

- формування духовно-моральних компетентностей у школярів (Шевчук О.В., Ткаченко О.О. )

- формування естетичних смаків (Сазіна О.А., Трибко О.Б.,)

- вдосконалення учнівського самоврядування (Шишкова Л.Ф.,Завалко Н.І.)

- формування в учнів свідомого ставлення до вибору професії (Вітко М.І., Гамзатова О.М., Аксьонова Л.В., Щепкіна Л.П.)

Протягом 2015-2016 навчального року відбулось п’ять засідань методичного об’єднання на яких робота з класними керівниками проводилась у формі круглих столів, дискусій, практикумів, тренінгів, що дозволило досягти більш точної, конкретної роботи в удосконаленні діяльності. Адже вчителі не лише вчились і сприймали інформацію, а й були активними учасниками практичної роботи. Члени МО класних керівників виступали з доповідями, рефератами з різних тем і напрямків виховної роботи. Шкільний психолог Спориш А.В.провела з учнями і вчителями анкетування, ділові ігри, тренінги і ін. Учителі постійно знайомилися з новинками методичної літератури.

Для організації роботи методичного об’єднання на першому засіданні була розглянута нормативно-правова база як основа діяльності класного керівника. Розглядались питання морального виховання, результативність виховної роботи школи за попепредні навчальний рік. Надані рекомендації з питань планування й організації діяльності учнів.

На засіданнях МО вивчені питання громадянського виховання підлітків як соціально-педагогічної проблеми, значення родинного виховання для учнів, та форми індивідуальної роботи з батьками, сучасні способи роботи з дітьми з девіантною поведінкою, психолого – педагогічні методи і прийоми у діагностико – корекційній роботі класного керівника, методи впливу на розвиток особистості вихованців.

В якості основних форм роботи для реалізації даних задач визначені тематичні засідання методичного об’єднання; участь в роботі педагогічної ради й нарадах при директорові; огляд класних колективів; відкриті виховні заходи; звіти про роботу; співбесіди, знайомство з новинками методичної літератури тощо.

У процесі взаємодії відбувся пошук сучасних форм і методів роботи з класним колективом. Серед найкращих заходів, проведених з учнівськими колективами можна назвати такі:

Колективне ігрове спілкування “Пасхальний калейдоскоп”- 5- А
Тренінг “Правила поведінки велосипедиста”- 5-Б
Літературно-музична композиція “Природа наш дім. Квіти-посмішка природи в нім”- 7-А
Свято до дня матері - 8-А, 8-Б
Свято Традиційних українських страв - 8-А, 8-Б
Усний журнал “Ціна визволення. 28 жовтня - 71 річниця визволення України”-9-Б
Виховна година “ Передамо нащадкам наш найбільший скарб — рідну мову” - 9-А
Заочна подорож, присвячена Дню Європи “Що ми знаємо про Європу” - 6-Б Усний журнал “Сучасне рабство. Торгівля людьми” - 10-А
Година спілкування “Збережемо світ для майбутнього” 10- Б
Диспут “Що означає бути патріотом” - 11-А
Година спілкування ”Найдорожча у світі людина” - 11-Б

За допомогою класних керівників проводилися Акція милосердя «Від серця - до серця» , «Український ярмарок», конкурси «Осінній бал», «Козацькі забави», вечір гумору "Україна сміється", новорічні ранки тощо. Також у нашій школі працює інтелектуальний клуб “Ерудит” - учні середньої та старшої ланки щомісяця змагаються за титул найрозумнішої команди, а шкільна команда “Барселона” учасник і переможець районних та обласних змагань. Постійна співпраця з місцевими волонтерами, які організовують допомогу воїнам АТО.

При МО класних керівників організований консультпункт шкільного психолога, як для класних керівників, так і для батьків.

М\о класних керівників працювало над вирішенням таких завдань:

* підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки класних керівників з питань психології та педагогіки виховної роботи. Організація програмно-методичного супроводу виховної роботи в класі, школі, що сприяє удосконаленню й підвищенню ефективності виховної роботи в школі;

* інформування про нормативно-правову базу, що регулює роботу класних керівників, вихователів груп подовженого дня в рамках модернізації виховання;

* забезпечення виконання єдиних принципових підходів до виховання й соціалізації учнів;

* формування мотивації педагогів з метою удосконалення професійної компетентності;

* озброєння класних керівників сучасними виховними технологіями та знаннями сучасних форм і методів роботи;

* координація планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів в класних колективах; всебічний розвиток індивідуальності дитини на основівиявлення її задатків та здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення потреб і інтересів;

* сприяння становленню й розвитку системи виховної роботи класних керівників;

* оцінювання виховної роботи членів педагогічного колективу;

вивчення, узагальнення та розповсюдження передового педагогічного досвіду роботи класних керівників

Список членів ШМО класних керівників (основна школа)

План роботи МО класних керівників на 2016/17 н.р.


Методичне об’єднання класних керівників
Помічнянської ЗОШ І- ІІІ ст. №1:
проблеми, пошуки, рішення

У вихованні вся справа в тому, хто вихователь. (Д.Писарєв)

Ми живемо в неспокійний час – час великих роздумів та сподівань. Сьогодні необхідно мислити і працювати по-новому: по-новому будувати процес навчання та виховання, по-новому шукати шляхи вирішення проблем. Результативність виховного процесу в значній мірі залежить від організації методичної роботи з класним керівником. Адже для учня в школі немає ближчої людини, ніж класний керівник. Кому ж іще можна розповісти про негаразди з предмета, про сварку з товаришем чи про щасливу подію в сім’ї? Класний керівник повинен мати мудрість учителя, відповідальність старшого товариша, доброту матері, строгість батька. К.Д.Ушинський писав: «Найголовнішим у вихованні має бути особистість безпосереднього вихователя, який віч на віч знаходиться з учнями. Вплив особистості педагога на молоду душу становить ту силу, яку не можна замінити ні підручниками ,ні моральними повчаннями, ні системою покарань і заохочень. Важливе значення має дух закладу, але цей дух живе не серед стін, не на папері, а в характері більшості вчителів і від них переходить в характер вихованців».
Мета організації роботи методичного об’єднання – сприяти професійному вдосконаленню особистості педагога, стимулювати творчість класного керівника, який веде пошуки шляхів збагачення і розвитку змісту, форм і методів виховної роботи.
Завдання виховної роботи
в нашій школі в цілому й методичного об’єднання класних керівників зокрема регламентується концепцією виховної роботи й спрямовано на створення умов для розвитку й саморозвитку дитини.
Середня та старша шкільна ланка налічує 14 класів, до роботи м/о класних керівників залучаються також педагог-організатор, практичний психолог, бібліотекар, керівники гуртків.
Наше методичне об’єднання класних керівників працює над проблемою, що пов’язана з науково-методичною проблемою школи й на своїх засіданнях обговорює окремі її аспекти. Методичні зусилля класних керівників спрямовані на реалізацією проблеми: «Створення умов виховання вільної, життєлюбної, талановитої особистості, збагаченої знаннями, готової до творчої діяльності і моральної поведінки».

З цією метою методичне об’єднання працює й будує свою роботу за такими напрямками:
- вивчення індивідуальної особистості, інтересів учнів- формування творчого, дружнього і організованого колективу- формування духовно-моральних компетентностей у школярів- формування естетичних смаків - вдосконалення учнівського самоврядування - формування в учнів свідомого ставлення до вибору професії

В якості основних форм роботи для реалізації даних задач визначені тематичні засідання методичного об’єднання; участь в роботі педагогічної ради й нарадах при директорові; огляд класних колективів; відкриті виховні заходи; звіти про роботу; співбесіди, знайомство з новинками методичної літератури тощо.

Поглибленню знань класних керівників про методи виховної роботи, удосконаленню їхньої педагогічної майстерності, розповсюдженню позитивного досвіду й створенню нового досвіду з питань виховної роботи сприяє також робота з самоосвіти, взаємодопомога, а також колективні творчі справи в класних колективах та школі.
За цей період були проведені засідання методоб'єднання за такими темами:
¨ «Основні напрямки методичної і виховної роботи на новий навчальний рік» (№1);
¨ Круглий стіл «Майстерність класного керівника, його творча ініціатива, вдосконалення методів та форм роботи з учнями» (№2);
¨ Методичний діалог «Учнівське самоврядування – спосіб організації життя учнівського колективу» (№3);
¨ Творча лабораторія «Патріотичне виховання учнівської молоді в сучасних умовах» (№4);
¨ Педагогічний міст «Школа і сім’я : консолідація зусиль» (№5)

У процесі взаємодії відбувся пошук сучасних форм і методів роботи з класним колективом. Серед найкращих заходів, проведених з учнівськими колективами, можна назвати такі:
• Розважальна програма для дітей і батьків «Родинне свято» (5-А)
• Година духовності «Стежиною добра» (5-Б)
• Вечір-зустріч «Таланти моєї родини» (6-Б)
• Тренінг «Бути здоровим престижно» (7-А)
• Урок пам’яті «Реквієм за убієнних» (7-Б)
• Тренінг «Безпека в інтернеті» (8-А)
• Зустріч з дітьми війни до Дня перемоги «Спогади мого дитинства» (8-Б)
• Урок-реквієм «Афганістан болить в моїй душі» (9-Б)
• Заочна екскурсія «Дорогами крутянських героїв» (9-Б)
• Урок-зустріч «Величний подвиг в ім’я людства» (10-А)
• Ярмарок професій «Держава потребує фахівця» (11-Б)

За допомогою класних керівників проводилися Акція милосердя «Від серця - до серця» , проводилися «Український ярмарок», конкурси «Осінній бал», «Козацькі забави», вечір гумору "Україна сміється", новорічні ранки тощо.
Протягом багатьох років класні керівники є лекторами на загальношкільних батьківських засіданнях лекторію „Родина".
При МО класних керівників організований консультпункт шкільного психолога, як для класних керівників, так і для батьків, працювали консультпункти для малодосвідчених класних керівників.

М\о класних керівників
працювало над вирішенням таких завдань:

* підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки класних керівників з питань психології та педагогіки виховної роботи. Організація програмно-методичного супроводу виховної роботи в класі, школі, що сприяє удосконаленню й підвищенню ефективності виховної роботи в школі;
* інформування про нормативно-правову базу, що регулює роботу класних керівників, вихователів груп подовженого дня в рамках модернізації виховання;
* забезпечення виконання єдиних принципових підходів до виховання й соціалізації учнів;
* формування мотивації педагогів з метою удосконалення професійної компетентності;
* озброєння класних керівників сучасними виховними технологіями та знаннями сучасних форм і методів роботи;
* координація планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів в класних колективах; всебічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків та здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення потреб і інтересів;
* сприяння становленню й розвитку системи виховної роботи класних керівників;
* оцінювання виховної роботи членів педагогічного колективу;
* вивчення, узагальнення та розповсюдження передового педагогічного досвіду роботи класних керівників


ПЛАН РОБОТИ З МОЛОДИМ КЛАСНИМ КЕРІВНИКОМ

ЗМІСТ РОБОТИ ДАТА ВІДПОВІДАЛЬНИЙ
1 Ознайомлення з науково-методичною літературою Вересень Заступник з ВР
2 Складання плану виховної роботи з класом Вересень Голова МО
3 Вибір проблеми класного керівника та робота над нею Вересень Голова МО
4 Ведення документації та звітність Вересень Заступник з НВР
5 Консультації з приводу організації виховної діяльності у класі Протягом року Заступник з ВР Голова МО
6 Організація та проведення роботи з батьками Жовтень Класні керівники
7 Використання психодіагностичних тестів у роботі класного керівника Жовтень - листопад Шкільний психолог
8 Співпраця з вчителями- предметниками, психологом та медсестрою Листопад Голова МО
9 Рекомендації щодо самоосвітньої діяльності класного керівника Листопад Заступник з НВР
10 Підготовка та проведення виховного заходу Листопад - грудень Голова МО
11 Індивідуальний підхід до учнів в роботі класного керівника Січень Заступник з ВР
12 Допомога у роботі з «важкими» дітьми та їх сім’ями Лютий Шкільний психолог
13 Відвідання виховного заходу Березень Заступник з ВР Голова МО Класні керівники
14 Методика організації КТС Квітень Голова МО
15 Конфлікти з дитиною та шляхи їх вирішення Травень Шкільний психолог
16 Підведення підсумків роботи в кінці навчального року Травень Молодий кл.кер.
Кiлькiсть переглядiв: 2071

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.